Družinsko podjetje zdaj poslovna skupina

Izlaški Grafex je iz proizvodnega prerasel v prodajno usmerjeno podjetje – Prelomnici selitev v Ljubljano in ISO 9001

Izlake – Izlaška družba Grafex je v obliki družinskega podjetja s svojo dejavnostjo fotokopiranja oziroma razmnoževanja začela leta 1983. Danes, ob svoji 20-letnici, je ožjemu zasavskemu in širšemu, slovenskemu trgu, znana kot Poslovna skupina Grafex Group oziroma kot blagovna znamka, okrog katere se združujejo tri enote s pestro ponudbo, od trženja, oglaševanja, fotografiranja, grafičnega oblikovanja in grafičnega inženiringa do založništva.

Družba Grafex se je v dveh desetletjih iz proizvodnega podjetja preobrazila v prodajno usmerjeno podjetje, svoj trg pa iz Zasavja razširila skoraj na vso Slovenijo. Svoj sedež imajo še vedno na Izlakah, kjer je tudi sedež ene od treh enot, to je grafičnega podjetja; drugi dve enoti, reklamna agencija G in spletna agencija, imata sedeža v Ljubljani. Kot je povedal Dejan Sešlar, direktor marketinga, predstavlja Ljubljana danes že polovico njihovega trga, Zasavje tretjino, petino pa preostala Slovenija. Z dvanajstimi redno zaposlenimi, s številnimi pogodbenimi sodelavci in s široko mrežo kooperantov dosegajo na leto 200 milijonov tolarjev realizacije, najmočnejši pa so v produkciji tiskovin in digitalnih aplikacij, od storitev fotografiranja do grafičnega dizajna. Večina Grafexove dejavnosti je vezane na znane kupce, to je od največjih gospodarskih družb, prek državnih organov, do fizičnih oseb.

Že leta 1995 so se v Grafexu začeli spogledovati s poslovnimi partnerji v prestolnici. »Ni pa to bilo še sistematično osvajanje ljubljanskega trga,« je poudaril Dejan Sešlar.

Prelomnico je prineslo leto 1998, ko so del dejavnosti preselili v Ljubljano, enega od vrhuncev pa leto 2000, ko jim je uspelo pridobiti mednarodni certifikat kakovosti ISO 9001 za dizajn ter za proizvodnjo in prodajo grafičnih izdelkov in storitev za podporo trženju.

Similar Posts:

admin

Back to top