Zaščita brežin

Zaščita brežin je ključnega pomena, če želimo zagotoviti konsistentnost terena, ki se nahaja ob vodi. Že tisočletja nazaj so se ljudje zavedali moči vode, njena erozivna narava je vedno predstavljala trd oreh in kmalu so tehniki iznašli različne rešitve, da …