Izbor športne aktivnosti

Na otrokovo odločitev o izboru športne aktivnosti (stavni nasveti) ima vpliv širše okolje. Pri tem se bomo osredotočili na ožji krog. Najpomembnejša pri tem je družina, ki se mora dejavno vključiti, če želi resničen napredek otroka v športu. Poleg tega imajo pomembno vlogo še šola s šolskim športom, vrstniki, učitelji, trenerji in športni klubi. Širša skupnost je torej odgovorna, da omogoči razvoj pozitivnega vključevanja otrok v judo šport. Osrednjo vlogo naj ima družina, saj omogoča otrokovo uresničitev. Brez finančne, časovne in organizacijske podpore otroku (npr. vožnja na trening) ne nudi dovolj velikih možnosti za njegovo lastno potrjevanje na športnem področju. Obenem pa moramo biti previdni glede pričakovanj, predvsem staršev. Ali je kasnejši otrokov uspeh edina in končna vrednota vsega tega? Še slabše pa je, če je temu edinemu cilju podrejeno vse: poveča se nevarnost poškodb, prekomerno se poveča tudi tekmovalni stres, ki vpliva na živčevje, hormonski sistem in s tem na splošno počutje in zdravje otroka. Zato so starejši odgovorni, da pozitivno vplivajo na otrokov izbor pravih poti, da pravilno uresničujejo tisto, kar je za mladostnika dobro in koristno. Pri vzpostavljanju primernih odnosov v trikotniku otrok – starši – trener ima prav slednji bistveno vlogo. Ker spozna otroka, okolje, kjer živi, in režim domače vzgoje, lahko z znanjem in izkušnjami pozitivno vpliva na mladostnikov razvoj in ga vodi do uspešne uresničitve v športu. Najpomembnejši odnos, ki se razvije, je trikotnik med otrokom, trenerjem in starši. Če trener dobro zastavi te odnose, predstavljajo ključno vlogo pri uspehu.

Similar Posts:

admin

Back to top