Razvoj v tehničnih elementih

Napredovanje otrok med sedmim in osmim letom v tehničnih elementih ni hitro. Zato je zmotno postavljati tako težke tehnike, ki zahtevajo kompleksna gibanja. Zelo dobro napredujejo, če vaje vsebujejo pretežno elementarna gibanja. Preko učenja in ponavljanj so gibanja vse bolj tekoča in otroci postajajo vse spretnejši. Metode ponavljanja med drugim vsebujejo tudi igre, poligoni… Ker pa so otroku že po naravi dane možnosti lastnega gibanja in razvoja spretnosti, je v bistvu naloga ljudi, ki ga usmerjajo k športnim dejavnostim, le ta, da otroka primerno stimulirajo. Za napredek v tehničnem pogledu je potreben čas, da otrok ustrezno dozori. Živčna prilagoditev nastopi že v zgodnji fazi učenja, tako se izboljšuje moč, ki omogoča napredovanje že pred nastajanjem hipertrofije mišic. Trening moči povečuje stopnjevano sočasnost (tetanus) povečevanja vzdraženosti in sproščanja (inhibicije) motoričnih enot (znotraj mišična koordinacija). Istočasno vzdraženje več motoričnih enot je rezultat seštevka vseh sil, ki jih povzročajo aktivirana mišična vlakna v istem času. Obenem je trening moči odvisen od sposobnosti adaptacije na zmanjševanje naravnega sproščanja (inhibicije) motorične enote. V normalnih okoliščinah vsak motorični nevron sprejme vhodne informacije od drugih nevronov, med katerimi se prenašajo tudi sporočila za sproščanje. Zmanjšanje takih sporočil s treningom moči dopusti večjemu številu motoričnih enot, da postanejo aktivnejše in razvijejo več moči.

Similar Posts:

admin

Back to top