Slabe vrednote in karakter osebnosti

Slabe vrednote najbolj učinkujejo na karakter osebnosti, ki se kaže v obnašanju posameznika. S tem se slabša odpornost proti premagovanju težav. Težnja po hitrem uspehu je pogled, ki najbolj dolgoročno kvarno deluje na posameznikovo obnašanje. Uspeh prinaša spremembe in mnogi temu niso dorasli. Draž uspeha jih pritegne, želja po lastnem deležu pri uspehu pa spremeni odnose znotraj skupine. Mnogi so neučakani. Že samo pričakovanje na tekmovanje pri vadbi prinaša negativno obnašanje. Razvija dominantnost in neobčutljivost za težave drugih. Zato tekma zahteva učinkovite metode, sama zase pa je prazna. Tekmovalni uspeh, ki je pretirano iskan in poudarjen, razvija pri udeležencih narcisoidnost. Otroci postajajo neobčutljivi za probleme drugih in silijo v ospredje, češ “glejte, prvi sem, najboljši sem!” Nerealna pričakovanja pri športu in neuspeh, ki temu sledi, povzročata frustriranost posameznika. Tudi otroku, ki je uspešen, delaven in ima vse značilnosti, ki jih trenerji iščejo, lahko pretirana podrejenost ambicijam trenerja ali staršev škodi. Če vse podredijo enemu samemu cilju, ne koristijo razvoju otrokove lastne osebnosti. Taki mladostniki postajajo postopoma odtujeni od družbe, ker zanemarjajo druge cilje in potrebe. To je zasvojenost s športom.

Če je otrok srečen, ker je dosegel uspeh s pridnostjo, vztrajnostjo in redno vadbo, je to prav, saj s tem krepi samozavest, samodisciplino in pozitiven odnos do dela. Če pa je mladostnikova želja uspeti, da bi bil v ospredju, da bi mu laskali, je to pot k zvezdniškemu odnosu. Prav tako vodi v stresno situacijo, ker privede do nerealnega ocenjevanja lastnega položaja. Šport pa je skupek vzponov in padcev, zmag in porazov. Težko je priti do zmage, še težje pa jo stalno potrjevati. V skupini, v kateri se razvijajo vrednote stalnega potrjevanja, prav te kasneje negativno vplivajo na notranje odnose. Posledice so, da skupina ne napreduje in ne dosega rezultatov, ki bi jih sicer. To postopno prinaša odklonilen odnos mnogih članov, ki tako skupino preprosto zapustijo. Kolektiv se gradi na pozitivni notranji povezanosti članov, ki lahko skupaj dosežejo določene moralne vrednote.

Similar Posts:

admin

Back to top