Prevajanje, prenos pomena besed

Prevajanje je aktivnost, ki ima nalogo prenesti pomen besed iz izvornega jezika v ciljni jezik. Naloga prenosa pomena besede iz izvirnega v ciljni jezik pri tem upošteva vrsto aktivnosti,ki se ob prevajanju sprožijo. Tako mora prevajanje besedilo v izvirniku najprej razumeti. Kar pa ni dovolj, saj je potrebno razumeti tudi ciljni jezi oz jezik v katerega bomo izvirnik prevedli. Ob tem prevajanje mora upoštevati kulturne in ostale posebnosti tako izvirnega kot ciljnega jezika, ter jezikovnih posebnosti in izjem pri izražanju.

Zahtevno prevajanje postane, ko se zavemo, da je potrebno ohraniti pomen besed , ter sporočilno vrednost in namen. Težava nastane, ko zaradi kulturnih, jezikovnih in drugih razlik, natančnega prevoda ni moč najti, ker ga preprosto ni. Prevajanje v takim primerih išče alternative, ki so najprimernejše in v najboljši možni meri lahko prenese sporočilno vrednost in namen. Posebno zahtevno je prevajanje dialektov in narečji, saj je pri tem potrebno upoštevati niz posebnosti in razlik, ki se poleg jezikovnega dela dotikajo tudi kulturnih razlik ter drugačnih načinov sporazumevanja manjšine.

Prevajanje se največkrat odvija v pisni obliki. Pri tem lahko uporabljamo različne medije, kot je zapis na klasičen način, torej papir. Postaja pa klasičen prevod na papir prava redkost, saj je danes veliko bolj razširjen prevod v elektronski obliki. Vsekakor je enostavnejši, tudi možnost prenosa na papir je mogoča na preprost način. Klasičen ročni zapis s tem pridobiva novo dimenzijo in vrednost. Ker se večina poslužuje elektronskega zapisa in tiskalnika, izginja veščina ročnega lepopisja. S tem pridobiva na vrednosti, zato je tudi cenjeno pri posebnih priložnostih oziroma takrat, ko hočemo prevedenemu besedilu na ta način poudariti njegov pomen. Prevajanje se v manjšem obsegu odvija tudi na drug način, to je govorni način, ki ga poznamo tudi pod izrazom tolmačenje.

V sodobnem času prevajanje pridobiva na pomenu, saj se dogajanje iz širnega sveta lahko v trenutku pojavi na pragu naših vrat in kot takšno potrebuje prevod, da bi novico lahko razumeli.

http://www.prevodialkemist.si/

Similar Posts:

admin

Back to top