Kipar

Sculptors
Image by chill via Flickr

Kipar ima na razpolago različne kiparske zvrsti, sicer pa med temeljne zvrsti umeščamo obla plastiko in relief. Obla plastika je samostoječa, relief pa je vezan na ploskev. Kipar se mora odločiti, ali bo kip namenjen enemu pogledu, torej bo zahteval določeno perspektivo, ali pa bo namenjen temu, da ga lahko opazujemo iz različnih zornih kotov.

Similar Posts:

admin

Back to top