Kiparstvo

Marjeta Medved je akademska kiparka, ki v kiparstvo vnaša tudi barve. Namen uporabe barv v kiparstvu ima več razsežnosti. Po mnenju kiparke Marjete Medved barve dajejo delu določeno dopolnilo k njegovi vsebini. V tem pomenu so barve dopolnilu obliki, kar pa je seveda za večplastnost, ki jo ima kiparstvo, izjemno pomembno. Kiparstvo razume kot spomin na otroštvo, ki naj bi prek ustvarjanja stkalo vez z nečim, kar je pozabljeno in morebiti celo izgubljeno. Marjeta Medved v svojem ustvarjanju, v katerem ima kiparstvo posebno vlogo, uporablja arhetipe, ki so nekakšni praizvori. Tako lahko začutimo, da kiparstvo razume kot življenjsko delo, kot živo silo, ki povezuje misel z občutki. Kiparstvo je tako povzdignjeno na tisti nivo, ki zadovoljuje tudi intelektualne potrebe človeka in ne le čutnih. Tako sledi načelu, da je umetnost prava umetnost šele takrat, kadar se estetsko združi z idejnim. Kiparstvo je med umetnostmi tisto, ki takšno zmes lahko še najbolje združi v končnem izdelku.

Similar Posts:

admin

Back to top