Les za pohištvo ali kurjavo?

V zadnjem času je v Evropi, pa tudi v Sloveniji, zelo aktualna tematika o lesni biomasi kot viru obnovljive energije. S spodbujanjem uporabe tega energenta želijo številne države zmanjšati porabo fosilnega goriva in tako znižati emisije toplogrednih plinov.

Les je eden prvih energijskih virov, ki jih je uporabil človek. Do prve industrijske revolucije so z lesom pokrili poglavitni del energijskih potreb. Vendar pa ga v preteklosti niso uporabljali zgolj v energetske namene, temveč so z njim gradili hiše, izdelovali pohištvo, orodje, inštrumente, na kar danes velikokrat pozabljamo.

Slovenija se zarašča z gozdom. V zadnjih 50 letih je njena gozdnatost narasla s 43 na 57 odstotkov. Pri tem se je lesna zaloga povečala s 95 milijonov m³ lesa na 276 m³. V Sloveniji smo še do šestdesetih let dvajsetega stoletja posekali več, kolikor je znašal letni prirastek, danes posekamo manj od 40 odstotkov letnega prirastka. Nizek delež prirastka posekajo tudi v drugih evropskih državah. Iz teh nekaj številk nekateri ugotavljajo, da je lesa dovolj. Postavlja pa se vprašanje, kakšni so razlogi za tako nizek posek. Zakaj toliko lesa ostane v gozdu? Del vzrokov se verjetno skriva v lastniški sestavi in nedostopnosti številnih terenov, kjer sečnja ekonomsko ni upravičena. Tudi zato ne, ker se neizvedeni posek nanaša predvsem na negovalno sečnjo oziroma redčenje v mlajših gozdovih.

Nepremišljeno ravnanje

Naša država je v želji po zadostitvi zahtev kjotskega protokola v lesni biomasi uvidela velike količine potencialno okolju prijazne energije, ki ne obremenjuje okolja z dodatnimi emisijami ogljikovega dioksida. Zato je z različnimi subvencijami za kogeneracijo električne energije, za sisteme daljinskega ogrevanja, poskušala spodbuditi uporabo tega energijskega vira. Pri tem je delovala nepremišljeno, saj so nekateri sistemi za daljinsko ogrevanje že danes na meji rentabilnosti. Poleg tega se zdi, da je pozabila na les kot najpomembnejšo surovino za lesno industrijo.

If you are looking for Limo Service CT then visit this pageIf you are looking for Limo Service CT then visit this page . .

Similar Posts:

admin

Back to top