Mojstri obdelovanja kamna

Človeška civilizacija je močno napredovala, ko smo odkrili številne načine predelave in uporabe kamna. Poklic kamnoseštva je starejši od 10.000 let, kar pomeni, da je to tradicionalni poklic, ki ga poznajo skoraj vse kulture in ljudstva po svetu. Moderni kamnosek ima na razpolago številna orodja, ki mu olajšajo obdelavo in popravilo kamna. Kljub temu pa se mora zanašati na svojo izobrazbo, izkušnje in natančnost, da opravi svoje delo. Dandanes je to zelo spoštovan poklic, ki je ključen za postavitev številnih manjših in večjih zgradb, nagrobnikov, opreme notranjih prostorov iz kamna ipd.

Kamnosek izdeluje nagrobne spomenike, police, stopnice, balkonske obrobe, vodnjake, lijake itd. 

Naloge, ki jih opravlja kamnosek

Poklic kamnoseštva večinoma zahteva obdelavo kamna na različne načine v končno želeno obliko. Kamen se lahko uporabi za izgradnjo nepremičnin, kipov, okrasov na stavbah ipd. Kljub moderni tehnologiji, se mora kamnosek zanašati na klasična orodja in njegove izkušnje, da začrta kjer bodo temelji, vzorci in drugi elementi na novem ali že obstoječem projektu.

Popravila so tudi delo kamnoseka, ki zajemajo glajenje robov, grobih mest in številnih nepravilnosti. Pri tem uporablja kladivo, dletev, brusilnik in druga klasična in tudi bolj napredna orodja.

Različne discipline v kamnoseštvu

Današnji poklic kamnoseka obsega številne discipline za katere se je mogoče specializirati. Ko kamnoseki pričenjajo nov projekt, se ta izvede v številnih fazah. Za vsako fazo oziroma stopnjo so zadolženi številni mojstri, ki naredijo svoje delo, nakar predajo svoj proizvod naprej. 

Kamnolomci

To so mojstri, ki poskrbijo za pridobitev kamna. Iz žil kamna pridobijo bloke, ki se jih lahko uporabi za številne namene, kot je izdelava kipov, sten različnih stavb ipd.

Žagarji

Žagarji, kot pove ime, imajo nalogo razkosati kamne v manjše kose. Trše vrste kamna je potrebno razžagati z močnimi diamantnimi žagami.

Specialisti za obdelavo kamna

To so kamnoseki, ki so zadolženi za oblikovanje naravnega kamna v kočno obliko. Svoje delo opravljajo v delavnicah. Pri svojem delu uporabljajo šablone, merilne metre, kalupe in druga orodja.

Specialni oblikovalci oziroma rezkarji

Rezkarji so kamnoseki, ki so zelo nadarjeni in izkušeni za izrezovanja kamna. Ustvarjajo umetnine, saj vrisujejo oziroma režejo iz kamna oblike živali, rastlin, človeške in naravne znamenitosti, črke in še mnogo več.

Mojstri kamnoseki za oblaganje

Morda najbolj zahtevno in pogosto nepoznano disciplino kamnoseštva predstavljajo mojstri za oblaganja. Zadolženi so za namestitev kamnitih plošč na stavbe in druge strukture. Uporabljajo različna dvigala in lepilna sredstva v obliki malte, cementa, kitov, smole ipd.

Oblaganje s kamnom je posebej zahtevno, saj mora posamezen kamnosek biti izredno natančen pri svojem delu. Obenem pa delo pogosto poteka na višini in drugih neprijaznih pogojih, ki so lahko hitro nevarni. 

Poznamo pa tudi kamnoseke, ki izdelujejo nagrobne spomenike in njihove napise. To je poseben del kamnoseštva, saj zahteva bogato znanje o številnih vrstah obdelave in vzdrževanja kamna, ki je primeren za izgradnjo nagrobnih spomenikov.

Similar Posts:

admin

Back to top