Kako postati arheolog?

Oddelek za arheologijo je pravi naslov za vse, ki želijo postati arheologi. Tam se namreč študira arheologija, veda, ki preučuje ostaline preteklosti. Študij arheologije je zasnovan tako, da temelji na terenskem oziroma praktičnem delu, saj je to osnova za arheološko raziskovanje. Vsak arheolog, ki je kdaj obiskoval Oddelek za arheologijo, pa ve, da je tam tudi bogato založena knjižnica. Čeravno je osnova arheologije terensko delo, je treba namreč imeti tudi primerno teoretično znanje, s pomočjo katerega lahko najdene artefakte ustrezno analiziramo in ovrednotimo.

Arheologija je živa veda

Čeprav se arheologija ukvarja s preteklostjo, pa gre za zelo živo vedo, ki zelo vpliva tudi na sedanjost. Kljub temu da je bilo opravljenih že ogromno arheoloških raziskav, obstaja še veliko neraziskanih območij. In prav tam se skrivajo zanimivi ostanki preteklosti, ki jih je treba še odkriti. Različna zanimiva odkritja spreminjajo vedo in njeno dojemanje preteklosti, zato je oddelek za arheologijo zelo živ. Za dodatno živahnost poskrbi terensko delo, ki poskrbi za večjo dinamiko študija. Zato nizanimivo le delo arheologa, temveč tudi sam študij na oddelku za arheologijo.

Oddelek za arheologijo se predstavi

V Sloveniji se arheologijo lahko študira na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer najdemo tudi Oddelek za arheologijo. Tam poteka študij na prvi, drugi in tretji oziroma doktorski stopnji, prav vse stopnje študija pa poleg teoretičnega znanja temeljijo tudi na praktičnih izkušnjah pri terenskem delu. Terensko delo je tako pomemben sestavni del študija od prvega do zadnjega letnika. Arheologi se s terenskim delom namreč naučijo največ o svoji stroki. Tako se učijo priprave terena za izkopavanje, različnih metod raziskovanja in ravnanja z izkopaninami.

Vsako izkopanino je namreč treba očistiti, označiti, primerno zaščititi in poskrbeti za njeno hrambo. Poleg tega pa jo je treba tudi datirati in ovrednotiti ter analizirati. Ena sama izkopanina nam pove zelo veliko o preteklosti in času, iz katerega izvira. Zato je prav vsaka izkopanina zelo pomembna, pa čeprav gre za nekaj zelo majhnega ali dotrajanega. Poleg terenskega dela pa študij arheologije ponuja tudi interdisciplinarno sodelovanje z drugimi vedami ter možnost študijskih izmenjav, ki lahko zelo obogatijo študentovo znanje in ga še nadgradijo.

Similar Posts:

admin

Back to top